Alternativna medicina Zdravlje

Meditacijom protiv migrene

U posljednje vrijeme sve se više istražuje efikasnost meditacije kao terapije za blagi kognitivni poremećaj i migrene, kao i njen potencijal  kao pomoćno sredstvo za smanjenje bolova. “Moramo priznati da meditacija mijenja mozak ljudi”, rekla je Rebecca Erwin Wells, jedan od istraživača, “a mi smo počeli da stičemo razumijevanje onoga što te promjene znače i kako od njih može imati koristi pacijent.”

U drugom istraživanju Wellsove, pokazalo se da su odrasle osobe, koje su osam sedmica praktikovale meditativne vježbe, imale kraće i manje iscrpljujuće migrene od pacijenata tretiranih standardnim lijekovima.

Meditanti su imali manje česte i blaže napade, a izvijestili su da posjeduju i veći osjećaj kontrole nad svojom migrenom.

Komentariši