Samopomoć Zen Zen TV

Opuštajući zvukovi prirode

U drevnim vremenima čovjek je neprekidno boravio u prirodi, ona je bila njegov stalni dom i izvor života, u njoj je održavao svoj duh i jačao svoje tijelo.

Danas, međutim, u urbanim sredinama, među betonom i čelikom, sa ubrzanim stilom življenja i izrazitim materijaliznom, nije ni čudo da smo izgubili iskonsku vezu s prirodom, da smo presijekli vezu sa hiljadugodišnjim izvorom duhovne energije.

Posljedice su dobro poznate: anksioznost, stres, depresija i druge ‘moderne’ bolesti pogađaju sve veći broj ljudi.

Istina, u jednoj tradiciji priroda još ima veliku ulogu u životu – u Kini. Svakodnevno vježbanje, slikanje i pjevanje ili samo boravak na otvorenom kineski je prepoznatljivi životni  stil. Ova tradicija se zadržala do danas u modernoj Kini još od ranih razdoblja kada su se pojavili taoizam, konfučijanizam i budizam, koji daju veliki značaj prirodi i u njoj traže odgovore, te čovjeka uče da mora održati snažnu vezu sa prirodom radi psihičkog i fizičkog zdravlja.

U sve izražajnijim situacijama kada moderni čovjek urbaniziranog svijeta sve manje može boraviti u prirodi, kao način za smanjivanje razine stresa predlaže se bar slušanje opuštajućih zvukova iz prirode.

Mnoge studije su potvrdile da slušanje umirujućih zvukova u mozgu aktivira centar za osjećaj zadovoljstva koji vas nagrađuje osjećajem ugode i sreće. To postaje alternativna terapija za koju se čak smatra da stres liječi uspješnije i od lijekova za smirenje.

Na internetu je dostupna ogromna baza takvih zvukova, a izabrali smo nekoliko.